ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ

Στην εποχή που οι καταναλωτές ζητούν πιστοποιημένα προϊόντα,το Μέλι Ιβήρων δίνει την δυνατότητα στον μελισσοκόμο να πιστοποιήσει το μέλι του ώστε να μπορέσει νόμιμα να το διοχετεύσει σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε εμπορικό χώρο.Η χορήγηση του Αριθμού ‘Αδειας Πιστοποίησης γίνεται στο εργαστήριό μας που βρίσκεται στα Ίβηρα Σερρών.